Kerencaman aktiviti ekonomi di Dun Semenyih juga memberikan cabaran tersendiri buat calon-calon bertanding dalam cuba memenangi pemikiran dan jiwa pengundi. 

Di sebalik proses urbanisasi yang pantas, isu dalam sektor pertanian dan perladangan serta ekonomi sara diri masih menjadi antara perkara yang perlu didekati oleh calon-calon bertanding.
Kerencaman aktiviti ekonomi di Dun Semenyih juga memberikan cabaran tersendiri buat calon-calon bertanding dalam cuba memenangi pemikiran dan jiwa pengundi. Di sebalik proses urbanisasi yang pantas, isu dalam sektor pertanian dan perladangan serta ekonomi sara diri masih menjadi antara perkara yang perlu didekati oleh calon-calon bertanding.